Årsoppgjør

Prisliste

Programleie kommer i tillegg, hvis dere ønsker at vi fører lokalt i vårt program Mamut: Kr 2500. eks. mva per år.

Rekvisitagebyr: Kr. 45,-

Alle priser under er eks. mva.

Nedleggelse av drift

For alle selskapstyper
KR5 000 ,-

Avviklingsprotokoll

For alle selskapstyper
KR3 000 ,-

Årsoppgjør AS

Når revisor utfører årsoppgjør
KR1 750 ,-
Når vi utfører årsoppgjør (revisors jobb)
KR12 000 ,-
Generalforsamlingsprotokoller / årsberetninger
KR5 000 ,-

NUF

Selvangivelse m/ vedlegg

Årsoppgjør
KR10 000 ,-
Generalforsamling for NUF
KR5 000 ,-

ENK

Selvangivelse m/ vedlegg

Næringsoppgave og privat selvangivelse
KR5 000 ,-
For ektefelles selvangivelse
KR1 500 ,-

DA

Selvangivelse m/vedlegg

For næringsoppgave
KR5 000 ,-
Pr deltaker / deltakersoppgave
KR800 ,-
Pr privat selvangivelse, pr deltaker
KR1 500 ,-