Fastpris

Prisliste

Bokføring og lønnskjøring faktureres hver termin/annen hver måned.

 

Bilagene er beregnet ut i fra timespris, når bilagene er nådd, vil det beregnes timespris ved overskridelse ut året.

 

Disse prisene forutsetter at bilagene føres i vårt system, og er ryddig og uten prosjekt, purringer mm, dette blir fakturert ekstra for som timespris.

 

Da vi nå ser på nye skybaserte regnskapssystemer, vil de kundene som blir ført på kontoret her i dag via vår Mamut få en transaksjonskostnad eller månedskostnad på regnskapsystemet når vi går over på nytt system.

 

Dette systemet vil da ha paperless, hvor du som kunde kan scanne, sms, maile fakturaer og kassekvitteringer rett til eget system, hvor vi videre kan bearbeide disse.

 

Programleie kommer i tillegg, hvis dere ønsker at vi fører lokalt i vårt program Mamut: Kr 2500. eks. mva per år.

Rekvisitagebyr: Kr. 45,-

Alle priser under er eks. mva.

Antall bilag pr.år
Pris pr. termin
Inntil 300 bilag
KR4 000 ,-
Inntil 500 bilag
KR5 000 ,-
Inntil 1000 bilag
KR7 500 ,-
Antall bilag pr.år
Pris pr. år inkl. internkontroll / autorisert
Inntil 300 bilag
KR21 600 ,-
Inntil 500 bilag
KR26 100 ,-
Inntil 1000 bilag
KR40 200 ,-
Lønn/fastpris
Lønnskjøring - 1 ansatt pr. år
KR5 000 ,-
Lønnskjøring - Fra ansatt 2- pr. år
KR2 500 ,- pr ansatt
Lovpålagte rutiner
Utføres av autorisert regnskapsfører to ganger i året
KR2 000 ,-
Stiftelsesdokumenter
Alle nødvendige dokumenter
KR5 000 ,-
Generalforsamlingsprotokoll / årsberetning
1. året
KR5 000 ,-
2., 3., 4., året osv.
KR3 000 ,-